ANNUAL LEADERS FORUM 2017

19 LÍDROV z 12 SEGMENTOV reprezentujúcich 59 500 zamestnancov